Rozengaard | Brunssum | + 31 (0)630 89 86 51

Wedstrijd reglementArt. 1             Ieder lid van de vereniging heeft het recht om aan de pool deel te nemen, maar is verplicht om voor de                       opwarmronde de coureurs door te geven aan de wedstrijdleider. Dit kan persoonlijk of via digitale media.

Art. 1.a.   Men kan niet dezelfde coureur op de eerste, tweede en/of derde plaats zetten.

Art. 1.b.   Bij verandering van keus moet de wedstrijdleider daarvan tijdig in kennis gesteld worden.

Art. 1.c.   Per race dient een lid de coureurs door te geven aan de wedstrijdleider. Wanneer een lid geen coureurs doorgeeft,                      zal het lid voor de betreffende race geen punten kunnen scoren.

Art. 1.d.   Het is een lid toegestaan om zijn/haar keuze door iemand anders door te laten geven.

Art. 1.e.   Ieder lid heeft het recht om drie verschillende coureurs vast te zetten. Tot de start van de opwarmronde kan deze                      keuze nog gewijzigd worden.

Art. 1.f.    De kwalificatie is geen startopstelling. Wanneer een lid de uitslag van de kwalificatie als poolkeuze doorgeeft, zullen                      eventuele wijzigingen in de startopstelling niet meegenomen worden.

Art. 1.g.   Voor de sprintrace wordt ook gepoold. Hiervoor gelden dezelfde regels als de gewone race.
Art. 2             Puntentelling gaat volgens de regels van de FIA. Eerste plaats 25 punten, tweede plaats 18 punten, derde plaats 15                       punten.

Art. 2.a.   Puntentelling voor de sprintraces gaat volgens de regels van de FIA. Eerste plaats 8 punten, tweede plaats 7 punten,                       derde plaats 6 punten.

Art. 2.b.   Vanaf de laatste 5 races zullen de standen van de pool tot aan de prijsuitreiking niet gedeeld worden.
Art. 3              De winnaar van het eindklassement is het lid met de meeste punten.
Art. 4.             De winnaar krijgt een gratis lidmaatschap voor het komend seizoen, daarnaast wordt deze persoon vrijgesteld van                        de aanmeldkosten voor de 4 periodieke feesten die de vereniging organiseert.
Art. 5              Bij een gelijke eindstand wordt er gekeken naar de losse races. Het lid dat het vaakst de winnaar van een race juist                        had, wint het eindklassement. Geeft dit geen uitkomst, dan wordt gekeken naar wie het vaakst de nummer 2 van                        een race goed had, gevolgd door de nummer 3. Wanneer ook dit geen uitkomst biedt, telt het aantal maximale                        scores (58 punten) over het gehele seizoen.Art. 5.a.   Mocht dit ook niet bepalen wie de winnaar is, dan beslist het lot, er kan maar één winnaar zijn!

Art. 5.b.   Bij meerdere eindwinnaars die het gehele seizoen alleen de kwalificatiestanden hebben doorgegeven zal art. 5.a. in                       gebruik worden genomen, er is maar 1 eindwinnaar. Alle anderen op deze plek zullen worden genegeerd voor het                       eindklassement en de plaatsen 2 en 3 worden toegewezen aan degenen met de op een na en op twee na hoogste                       punten.
Art. 6              De laagst geëindigde pooldeelnemer ontvangt de poedelprijs.

Art. 6.a.   Deelnemer dient minimaal de helft plus 1 wedstrijden gepoold te hebben.

Art. 6.b.   Bij gelijke stand, zie artikel 5.
Art. 7              Iedere deelnemer aan de pool is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van haar/zijn keus.
Art. 8              Het contact met uw wedstrijdleider gaat als volgt:

E-mail/:                                                       pool@formule1-club.nl


Tel.Nr t.b.v SMS/Whatsapp:                    06-20944989


Website:                                                     www.formule1-club.nl


Maar ook persoonlijk in de kroeg, daar kijken wij live alle races van het seizoen.